Formació de formadors/es

Des d’Eicascantic ens preocupem per la teva formació. Trimestralment organitzem  des de l’associació una  formació inicial per a totes les persones de  nova incorporació. Formació  de 8h de caràcter obligatori per  assegurar la qualitat pedagògica i  la línia filosòfica de l’associació.

També oferim formació gratuïta al llarg del curs participant en les formació que organitzem des de  l’ACOF,  “Associació comissió de formació, integrada actualment per quatre entitats (PROBENS, Fundació Migra Studium, Eicascantic i Fundació Servei Solidari) que des de l’any 2011 treballem plegades per proporcionar una formació complerta i de qualitat a aquells professionals, tècnics o voluntaris que treballen amb persones joves o adultes immigrades en els àmbits d’educació, acollida, mediació intercultural o orientació educativa i laboral”.

Es programa formació en competències lingüístiques amb sessions monogràfiques de 3 hores.

Per a més informació: https://www.comissiodeformacio.org/