Apropament a la diversitat cultural

Al món hi conviuen al voltant de sis mil comunitats i idiomes diferents, el que evidencia la gran heterogeneïtat i diversitat cultural existent al planeta. A la ciutat de Barcelona hi ha representants de 174 nacionalitats diferents (segons dades del padró municipal a 1 de gener de 2018), trobant-se en algunes d’aquestes nacionalitats més d’una comunitat cultural. Això dibuixa un mosaic de cultures, és a dir, tot un món dins d’una ciutat.

Aquesta realitat multicultural fa més evident les diferències fisonòmiques, religioses, de costums, etc. que ja existien. Així, tot i que aquesta diversitat ha de ser enriquidora, els problemes per mancança d’espais de diàleg, d’intercanvi i de coneixement mutu hi són presents.

A més, en aquest context multicultural, trobem realitats socials molt diferents i normalment invisibilitzades. Una part d’aquestes persones nouvingudes viuen realitats en les quals es produeix una vulneració dels seus drets bàsics de manera quotidiana.

D’aquesta manera, aquest projecte vol catalitzar i generar espais que permetin apropar-se a aquestes realitats, propiciant el contacte i fomentant la interacció positiva a base d’activitats, i d’aquesta manera, treballar sobre els aspectes comuns i diversos i afavorir la trobada i el diàleg intercultural, tot generant un aprenentatge transcultural des de diferents àmbits d’actuació.

De forma afegida, volem aprofundir en la realitat social dels diferents col·lectius més invisibilitzats i en els conflictes socials que es produeixen a la nostra ciutat, amb l’objectiu de conèixer de primera mà aquestes realitats, sensibilitzar a la ciutadania i participar en la cerca de vies de resolució d’aquests conflictes. Alguns dels impactes d’aquest aprofundiment és la creació de xarxes comunitàries i del sentiment de pertinença amb l’entorn a partir del coneixement i la visibilització de la diversitat de contextos culturals que existeixen.

Des d’Eicascantic, pensem que la inclusió en els diferents àmbits de la vida no és possible sinó es donen experiències positives de participació, diàleg i trobada. Per tant, la utilització de metodologies participatives facilita que les persones que participen dels projectes de l’entitat vagin guanyant espai i veu tant als projectes com al barri.

Així doncs, amb el projecte Apropament a la Diversitat Cultural, volem crear espais de trobada entre les diferents cultures que conviuen al barri i a la ciutat, promovent un diàleg entre totes elles basat en el reconeixement i el respecte mutu, que fomenti la participació ciutadana i del què puguem enriquir-nos tota la ciutadania.

Jornades Apropament 2007
1r Cicle Jornades Apropament 2008
2n Cicle Jornades Apropament 2008
3r Cicle Jornades Apropament 2008
Jornades Apropament 2009
1r Cicle Jornades Apropament 2010
2n Cicle Jornades Apropament 2010
Jornades Apropament 2012
Jornades Apropament 2013
Jornades Apropament 2013
Jornades Apropament 2014
Jornades Apropament 2015
Jornades Apropament 2016
Jornades Apropament 2017
Jornades Apropament 2018