Mediació

El Servei d’informació, assesorament, acompanyament i mediació, facilita a les persones nouvingudes la comprensió de la societat d’acollida en general i el coneixement dels circuits administratius, jurídics i del món laboral, orientant les persones en les competències professionals adients per la recerca de feina.

Actualment, el barri de Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera, és a dir, el “Casc Antic” de Barcelona, es caracteritza per ser un barri d’una enorme diversitat cultural i humana, i per ser el lloc de residència estable d’una part important de la població que ha immigrat a la ciutat.

En aquest context, el programa de mediació d’Eicascantic vol contribuir a la construcció d’un model de ciutadania i de diàleg intercultural.

La figura del mediador s’estableix com a pont entre els diferents agents que representen la diversitat cultural al territori, afavorint la convivència a través del diàleg i garantint que cada persona o part implicada es trobi en un nivell de comunicació horitzontal. En aquest sentit:

  • El conflicte apareix com a quelcom positiu. Es busca establir una bona comunicació per a superar conflictes originats en el desconeixement o en diferències de valors per tal que siguin les parts interessades les que cerquin solucions.
  • Es fomenta la presa de consciència de la cultura pròpia, l’interès per allò diferent, i l’establiment de relacions empàtiques i en un pla d’igualtat. I no es pressuposa que es comprendrà allò que no s’ha fet explícit.
  • Es treballa per establir connexions entre els llocs d’origen i d’acollida i s’ofereix un assessorament continuat basat en el diàleg intercultural durant els processos.

El nostre concepte de mediació es trasllada en dues línies de treball complementàries orientades a:

  1. Facilitar informació, orientació, assessorament i acompanyament als nous i noves ciutadanes en el seu procés d’incorporació a la societat d’acollida.
  2. Oferir assessoria jurídica i legal.
  3. Sensibilitzar la societat, treballant a partir d’un model basat en la convivència intercultural, que promou la igualtat i el respecte a la diversitat.

És necessari demanar cita prèvia per a atencions del Servei d’Informació, Mediació, Assessorament, Acompanyament i d’Assessoria Jurídica.

Per demanar cita o més informació, podeu contactar a mediacio@eicascantic.org