Participació

Entenem la participació com un element clau per afavorir la inclusió sociolaboral de la població, sense diferències d’edat, gènere, origen o nivell socioconòmic. Treballem en base a la formació de formadors/es, dinamització de l’associació,  l’aprendre a participar i la vinculació comunitària en el territori.

Eicascantic, espai de compromís social

La inclusió de les persones en els diferents àmbits de la vida no és possible si no es donen experiències positives de participació i diàleg. L’accés a les eines i a la informació per a la participació en processos de presa de decisions, sigui a l’entitat o a l’entramat ciutadà i comunitari, és un dels eixos de l’experiència positiva que plantegem. L’ús de metodologies participatives facilita que les persones que formen part de l’entitat vagin guanyant espai i veu pròpia en els projectes en els quals participen i en el barri. Així mateix, es busca identificar canals i mecanismes de comunicació a través dels quals les persones amb més dificultats per a expressar-se a través dels canals tradicionals i/o formals puguin fer sentir la seva veu i incidir en la construcció de la societat.

Considerem la participació com un procés d’educació, perquè practicant-la s’incorpora a les representacions socials dels actors de manera que es genera més participació. A més, els processos participatius tenen un caràcter transformador que condueix a un canvi en els valors, les actituds i la manera de relacionar-se, potenciant la construcció de relacions de pertinença comunitàries.

Mitjançant la participació fomentem  l’autonomia a cadascuna de les persones a les quals arribem, oferint-los un espai en el qual reflexionar i prendre decisions.  Per altra banda, també contribuïm a formar una ciutadania més activa i implicada que repercuteixi en l’impuls de processos participatius i l’enfortiment del teixit social i associatiu

Volem que el major nombre de persones possible formi part del nostre projecte d’ associació, pretenem construir un projecte col·lectiu perquè entre tots i totes puguem treballar aquestes tres dimensions:

  • Construcció col·lectiva dels valors que inspiren la nostra pràctica transformadora: el respecte a l’altre, transparència, la solidaritat, la cooperació, la sostenibilitat, la integració social…
  • Identificació dels problemes compartits i que són una amenaça per a la comunitat, fent anàlisis i diagnòstics compartits.
  • Creació de propostes d’acció: estratègies, projectes, programació amb quotes diverses de protagonisme i possibilitats d’implicació

 

Pots participar a  la nostra associació:

a) Fent-te soci/a dedicant  el  teu temps en un dels següents projectes:

  • Dinamització de classes de castellà, català, alfabetització I post alfabetització per adults de diferents orígens
  • Dinamització de classes amb joves menors no acompanyats
  • Suport a  al servei de informació, mediació, assessorament I acompanyament  intercultural
  • Activitats relacionades amb les TIC

 

b) Fent-te soci/a realitzant una aportació econòmica:

  • Amb una quota trimestral de 25€
  • Amb un donatiu puntual durant l’ any en curs.

Si vols col·laborar posa’t en contacte amb nosaltres a gestio@eicascantic.org

Eicascantic et garantitza la formació necessària per poder  formar part dels projectes, de tu necessitem el teu compromís i la teva dedicació!