Joves

Projecte Ta-Axira: Un salt cap al futur, “Formació instrumental i lingüística, suport laboral, convivència i ciutadania per a joves nouvinguts”.

El projecte Ta-Axira és una proposta d’educació integral per a joves nouvinguts a partir de les necessitats detectades en els últims anys.

L’objectiu general és afavorir un procés d’inclusió sociolaboral dels menors i joves migrats/des sols/es, a partir d’un model formatiu i d’inserció laboral i social que respongui a les necessitats, inquietuds i interessos dels participants.

L’aprenentatge de les llengües vehiculars és un dels motius principals que fa que els joves s’apropin a l’entitat, però el projecte contempla una línia d’intervenció socioeducativa que promou un espai d’acollida de referència, des d’on realitzar un acompanyament que permeti desenvolupar altres competències i projectes personals. Els continguts que engloba l’itinerari formatiu són:

 • Formació en les llengües vehiculars (castellà i català)
 • Alfabetització I i II
 • Formació Instrumental Bàsica (matemàtiques, TIC…)
 • Coneixement de l’entorn social i cultural
 • Orientació en l’àmbit sociolaboral
 • Treball en valors i habilitats socials
 • Accions complementàries emmarcades en l’àmbit del lleure i la participació

Des dels inicis del projecte, l’any 2001, hem atès majoritàriament menors i joves migrats/des sols/es amb edats compreses entre els 16 i els 18 anys que arribaven a la nostra entitat derivats dels centres de protecció de la DGAIA. Però el perfil s’ha anat ampliant i, actualment, hi participen joves que, malgrat visquin una realitat diferent, tenen en comú necessitats semblants:

 • Nois i noies tutelats per la DGAIA i acollits a Centres D’Acollida o CRAEs.
 • Joves ex-tutelats acollits per recursos de suport a l’autonomia.
 • Nois i noies sense tutelar (amb passaports no vàlids per l’administració).
 • Joves ex-tutelats, o no, en situació de carrer.

La finalitat del projecte Ta-Axira és desenvolupar habilitats que afavoreixin l’autonomia personal i social, la inserció laboral, i l’accés a l’oci i a experiències de convivència intercultural com a procés per a una ciutadania activa.

CALENDARI PROJECTE TA-AXIRA (CURSOS DE PERIODICITAT TRIMESTRAL):

Hores lectives:          De dilluns a divendres, de 11:30h a 13:30h

Grups:                         A: Nivell alfabetització I i II

                                     B: Nivell castellà d’acollida (A1.1)

                                     C: Nivell castellà 1 (A1.1-A1.2)

Per a més informació, pots contactar-nos a joves@eicascantic.org