Oferta de feina: Suport a projectes d’intervenció social (Garantia Juvenil)

Obrim el procés de selecció per a la contractació d’una persona en pràctiques, sota el programa de contractacions de 6 mesos de Garantia Juvenil.

Funcions:

 • Suport a projectes d’atenció a població migrada, nouvinguda i dones afectades per la violència masclista a nivell social, formatiu i d’inserció laboral (Projecte Mediació i Projecte Dones)
 • atencions i seguiments a les persones usuàries
 • implementació de plans de treball individuals acordats amb les persones usuàries
 • aplicació d’una perspectiva intercultural i de gènere en la intervenció
 • acompanyaments presencials a persones usuàries
 • coordinació amb agents socials i entitats del territori
 • cerca d’informació de recursos socials i formatius
 • actualització de les bases de dades
 • suport en l’elaboració i actualització de protocols d’actuació
 • redacció d’expedients
 • suport en la organització d’actes de sensibilització
 • suport en la coordinació de voluntariat
 • coordinació amb l’equip de l’entitat
 • suport en la redacció de projectes i memòries

Requisits:

-Formació: Grau d’àmbit social (Treball Social, Educació Social, Psicologia, Sociologia, Antropologia o similars)

-Competències:

 • Planificació i organització
 • Iniciativa, pro activitat
 • Autonomia i responsabilitat
 • Flexibilitat i adaptació al canvi
 • Habilitats socials i comunicatives
 • Capacitat de coordinació i treball en equip
 • Capacitat d’anàlisi: raonament reflexiu i crític (anàlisi, síntesi)
 • Capacitat de recerca d’informació
 • Aplicació de la perspectiva intercultural i de gènere en l’exercici professional

Les persones destinatàries dels contractes de treball subvencionats han de:

 • Ser beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil;
 • Estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, mínim un mes en la data d’incorporació
 • Acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l’exercici professional
 • Complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques. 
 • Les persones joves que hagin participat anteriorment al Programa de la Convocatòria no podran participar a la convocatòria d’enguany.

Per presentar la candidatura, cal omplir i adjuntar el CV en aquest formulari sent la data límit el 5 de setembre. Només considerarem CVs de persones que hagin omplert el formulari.

Cartell oferta GJ

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *