Participació

Eicascantic, espai de compromís social

La inclusió de les persones en els diferents àmbits de la vida no és possible si no es donen experiències positives de participació i diàleg. L’accés a les eines i a la informació per a la participació en processos de presa de decisions, sigui a l’entitat o a l’entramat ciutadà i comunitari, és un dels eixos de l’experiència positiva que plantegem. L’ús de metodologies participatives facilita que les persones que formen part de l’entitat vagin guanyant espai i veu pròpia en els projectes en els quals participen i en el barri. Així mateix, es busca identificar canals i mecanismes de comunicació a través dels quals les persones amb més dificultats per a expressar-se a través dels canals tradicionals i/o formals puguin fer sentir la seva veu i incidir en la construcció de la societat.

Considerem la participació com un procés d’educació, perquè practicant-la s’incorpora a les representacions socials dels actors de manera que es genera més participació. A més, els processos participatius tenen un caràcter transformador que condueix a un canvi en els valors, les actituds i la manera de relacionar-se, potenciant la construcció de relacions de pertinença comunitàries.

Mitjançant la participació fomentem  l’autonomia a cadascuna de les persones a les quals arribem, oferint-los un espai en el qual reflexionar i prendre decisions.  Per altra banda, també contribuïm a formar una ciutadania més activa i implicada que repercuteixi en l’impuls de processos participatius i l’enfortiment del teixit social i associatiu

Volem que el major nombre de persones possible formi part del nostre projecte d’ associació, pretenem construir un projecte col·lectiu perquè entre tots i totes puguem treballar aquestes tres dimensions:

  • Construcció col·lectiva dels valors que inspiren la nostra pràctica transformadora: el respecte a l’altre, transparència, la solidaritat, la cooperació, la sostenibilitat, la integració social…
  • Identificació dels problemes compartits i que són una amenaça per a la comunitat, fent anàlisis i diagnòstics compartits.
  • Creació de propostes d’acció: estratègies, projectes, programació amb quotes diverses de protagonisme i possibilitats d’implicació

 

Pots participar a  la nostra associació:

a) Fent-te soci/a dedicant  el  teu temps en un dels següents projectes:

  • Dinamització de classes de castellà, català, alfabetització I post alfabetització per adults de diferents orígens
  • Dinamització de classes amb joves menors no acompanyats
  • Suport a  al servei de informació, mediació, assessorament I acompanyament  intercultural
  • Activitats relacionades amb les TIC

 

b) Fent-te soci/a realitzant una aportació econòmica:

  • Amb una quota trimestral de 25€
  • Amb un donatiu puntual durant l’ any en curs.

Si vols col·laborar posa’t en contacte amb nosaltres a gestio@eicascantic.org

Eicascantic et garantitza la formació necessària per poder  formar part dels projectes, de tu necessitem el teu compromís i la teva dedicació!