Dones

El projecte Dones (in)visibles té per finalitat fomentar l’autoestima, l’autonomia i l’apoderament de dones d’origen divers que pateixen o han patit violència masclista, mitjançant la creació d’un nou espai i teixit social que fomenti la solidaritat, confiança i sororitat entre elles.

Així, amb l’objectiu de fomentar la confiança i seguretat de cada dona, així com la creació de vincles entre elles, es duen a terme diferents tallers-activitats setmanals que, responent a les seves necessitats, inquietuds i interessos, les ajudin a identificar i a fer front les diverses formes de violència que pateixen.

Al mateix temps, s’ofereix un servei d’informació, assessorament, acompanyament i mediació individualitzat que ofereix un seguiment pròxim i adaptat a la situació i necessitats específiques de cada dona. Tenim en compte que no totes les dones que participen del projecte tenen les mateixes demandes ni es troben en la mateixa etapa del procés. Per això es tracta de proporcionar un context d’enteniment i acolliment que els faciliti l’expressió de les seves experiències per tal de poder encaminar els objectius a curt i llarg termini en l’assistència professional, i millorar el seu estat emocional. El projecte també compta amb un servei d’assessoria legal i jurídica que es coordina amb el servei de mediació.

Paral·lelament, en la vessant externa del projecte, es realitzen seminaris de sensibilització oberts al públic amb l’objectiu de visibilitzar, reflexionar, generar debat i conscienciar sobre les diferents violències que pateixen els dones en la nostra societat per tal de desnaturalitzar una violència tan arrelada.

Des del treball en xarxa amb associacions i entitats que treballen amb el mateix col·lectiu, aquest projecte pretén realitzar accions d’apoderament, de lluita contra la violència i el sexisme, i de detecció i protecció d’agressions, establint vincles amb un col·lectiu invisibilitzat i amb gran dificultat per accedir a certs espais.

Primer acte de sensibilització organitzat en el marc del Projecte Dones (in)visibles